Regulamin

REGULAMIN "OLEŃKA"

Witamy Państwa serdecznie w "Oleńce". Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Naszym celem jest zapewnienie Naszym Gościom spokoju i bezpieczeństwa. Życzymy miłego pobytu w Ustce.

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960).
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 13, a kończy o godzinie 12 następnego dnia.
 3. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 12.00 – 18.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godzinę 18.00 – za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.
 4. Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracana jest opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej.
 6. Za pobyt psa pobiera się jednorazowo opłatę w wysokości 50 zł.
 7. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie lub zniszzenie klucza opłata wynosi 50 zł.
 8. "Oleńka" zobowiązana jest: dochować tajemnicy informacji przebywających w nim Gości, bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w "Oleńce" oraz wykonywać czynności związane ze sprzątaniem pokoju podczas nieobecności Gości lub w ich obecności – jeżeli wyrażą takie życzenie.
 9. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia (dotyczy również łazienek).
 10. Drzwi wejściowe są zamykane o godz. 22.00. Po tej godzinie prosimy dzwonić domofonem lub korzystać z wejścia od strony ogrodu, które są otwarte całą dobę.
 11. Osoby nie zameldowane mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.
 12. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 13. Zachowanie osób korzystających z usług "Oleńki" nie powinno zakłocać spokojnego pobytu innych Gości. "Oleńka" może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 16. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować na placu zabaw.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. "Oleńka" zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości.
 19. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej zamieszczonej w holu recepcji oraz w każdym pokoju. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Właścicieli oraz kierownictwo i obowiązuje od dnia 14.07.2012 r.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższego Regulaminu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w „Oleńce”. Życzymy miłego, udanego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.